Hlavicka
Hlavica Hlavicka
Hlavicka Telo1
  PRODUKTY
     
  Šipka DIESELOVÉ
SÚrie R 1.0-1.8T
SÚrie R 2.0-2.5T
SÚrie R 3.0-3.5T
SÚrie R 4.0-5.0T
SÚrie R 5.0-7.0T
SÚrie R 8.0-10T
SÚrie R 14.0-16.0T
 
  Šipka PLYNOVÉ
SÚrie R Benzín 1.0-1.8T
SÚrie R Benzín 2.0-2.5T
SÚrie R Benzín 3.0-3.5T
SÚrie R LPG 1.0-1.8T
SÚrie R LPG 2.0-2.5T
SÚrie R LPG 3.0-3.5T
SÚrie R LPG 4.0-5.0T
     
  Šipka ELEKTRICKÉ
SÚrie J 3-W 1.3-2.0T
SÚrie J 4-W 1.0-3.5T
SÚrie J 4-W 4.0-5.0T

     
   
    Trans
trans

SERVIS A DALŠÍ SLUÄBY

Nabízíme servis manipulaŔní techniky a dalších stroj¨ jako DESTA, KOMATSU, HC forklift®, Yale, Hyster, Jungheinrich, Linde a jiné. Servis nabízíme na celém území ╚eské a Slovenské republiky.


Naší prvo°adým cílem je nabídnout Vám kvalitní slu×by, provádýné °ádný vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky za cenu nízkých náklad¨. Jsme firma, která provádí pravidelné technické prohlídky vysokozdvi×ných vozík¨ ( TK ) dle norem ╚SN a revize a kontroly LPG soustav na manipulaŔní technice s osvýdŔením ╚STZ p°ímo u zákazníka

K naším p°ednostem pat°í rychlý a kvalitní servis: Od nahlášení závady se k Vám dostavíme do 24 hodin. K dispozici jsou servisní vozidla vybavené základními náhradními díly. Generální opravy provádíme ve t°ech st°ediscích v ╚R. 

           

Kontakt: Tel: +420 731 368 343

 

 

HlavnÝ oblastP°edstavenÝ projektuNabÝdka dom¨FotogalerieFotogalerie
KontaktnÝ informace